Rješenje o određivanju biračkih odbora

Za provedbu predstojećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dana 19. listopada 2014. godine, na području Općine Đulovac imenovani su slijedeći birački odbori:Rješenje o određivanju biračkih odbora1. VMO Batinjani2. VMO Vukovje3.VMO  Maslenjača4.VMO ...
Povećaj font
Kontrast