Proračun općine Đulovac po godinama

Icon

Plan razvojnih programa općine Đulovac za 2020. godinu

Icon

Proračun općine Đulovac za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Icon

Prijedlog financijskog plana-proračun za 2020. godinu-naslovnica

Icon

Prijedlog financijskog plana-proračun za 2020. godinu

Icon

Upute za izradu proračuna za 2020. godinu

  Icon

  2. rebalans Općine Đulovac 2019.

  Icon

  Obrazac prijedloga-primjedbi na proračun 2020.

  Icon

  Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021. i 2022.

  Icon

  1. rebalans proračuna za 2019. godinu

  Icon

  Polugodišnje izvršenje proračuna 2019. Općine Đulovac

  Icon

  Priznanje Instituta za javne financije za transparentnost općinskog proračuna

  Icon

  Bilješke uz financijsko izvješće - 2018

  Icon

  Finacijski izvještaj 2018. godina

  Icon

  Plan razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje od 2018. do 2020.-V izmjene

  Icon

  5. rebalans proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu

  Icon

  Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

  Icon

  Plan razvojnih programa za 2019. godinu

  Icon

  Odluka o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu

  Icon

  Obrazac prijedloga/primjedbi na prijedlog Proračuna 2019.

  Icon

  Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu sa projekcijama za 20120. i 2021. godinu

   Icon

   Izvješće o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu

   Icon

   4. rebalans PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC 2018.-službena objava

   Icon

   Plan razvojnih programa 2018. - 4. izmjene

   Icon

   Izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2018. godinu

   Icon

   Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021. godinu

   Icon

   Prilog 1 – Financijski plan naslov

   Icon

   Prilog 2- Model financijskog plana za proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

   Icon

   3. rebalans proračuna općine Đulovac 2018

   Icon

   1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa općine Đulovac za 2018. godinu

   Icon

   1. izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu

   Icon

   Plan razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2018.-2020. godine

   Icon

   Proračun općine Đulovac za 2018. godinu sa projekcijama 2019. i 2020. godinu

    Icon

    Godišnje izvršenje proračuna 2017.

    Icon

    3. Rebalans proračuna 2017. i Plana razvojnih programa 2017.

    Icon

    Obrazac prijedloga-primjedbi na Proracun 2018.

    Icon

    Prijedlog nacrta Proračuna 2018 sa projekcijama

    Icon

    Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019

    Icon

    Odluka o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017.godinu

    Icon

    PRORAČUN 2017. I PROJEKCIJE 2018.-2019.

     Icon

     Proračun 2017. godine sa projekcijama 2018-2019 i Planom razvojnih programa

     Icon

     2. izmjene i dopune Proračna 2016. i projekcija 2017.-2018

     Icon

     Polugodišnje izvršenje proračuna 2016. godina

     Icon

     Prilog 1. Financijski plan-naslov

     Icon

     Prilog 2. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna

     Icon

     Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2019. godinu

     Icon

     PRORAČUN 2016. I. REBALANS

     Icon

     PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-I. izmjene

     Icon

     Plan razvojnih programa za 2016. godinu

     Icon

     Proračun općine Đulovac za 2016. godinu

      Icon

      Financijska izvješća za 2015. godinu

      Icon

      Godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu

      Icon

      4. rebalans proračuna općine Đulovac

      Icon

      Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu i Projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2017.-2018. godine

      Icon

      Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2016. -2018. godine

      Icon

      Donošenje odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu

      Icon

      Donošenje Odluke o usvajanju 4. Rebalansa Proračuna Općine Đulovac za 2015. godinu

      Icon

      Prijedlog proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

      Icon

      Model financijskog plana za proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

      Icon

      Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. godinu

      Icon

      Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2015.

      Icon

      3. rebalans proračuna općine Đulovac