Proračun općine Đulovac po godinama

Icon
Plan razvojnih programa općine Đulovac za 2020. godinu
Icon
Proračun općine Đulovac za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Icon
Prijedlog financijskog plana-proračun za 2020. godinu-naslovnica
Icon
Prijedlog financijskog plana-proračun za 2020. godinu
Icon
Upute za izradu proračuna za 2020. godinu
  Icon
  2. rebalans Općine Đulovac 2019.
  Icon
  Obrazac prijedloga-primjedbi na proračun 2020.
  Icon
  Prijedlog proračuna 2020. i projekcije 2021. i 2022.
  Icon
  1. rebalans proračuna za 2019. godinu
  Icon
  Polugodišnje izvršenje proračuna 2019. Općine Đulovac
  Icon
  Priznanje Instituta za javne financije za transparentnost općinskog proračuna
  Icon
  Bilješke uz financijsko izvješće - 2018
  Icon
  Finacijski izvještaj 2018. godina
  Icon
  Plan razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje od 2018. do 2020.-V izmjene
  Icon
  5. rebalans proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu
  Icon
  Proračun za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  Icon
  Plan razvojnih programa za 2019. godinu
  Icon
  Odluka o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
  Icon
  Obrazac prijedloga/primjedbi na prijedlog Proračuna 2019.
  Icon
  Nacrt proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu sa projekcijama za 20120. i 2021. godinu
   Icon
   Izvješće o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu
   Icon
   4. rebalans PRORAČUNA OPĆINE ĐULOVAC 2018.-službena objava
   Icon
   Plan razvojnih programa 2018. - 4. izmjene
   Icon
   Izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2018. godinu
   Icon
   Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021. godinu
   Icon
   Prilog 1 – Financijski plan naslov
   Icon
   Prilog 2- Model financijskog plana za proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
   Icon
   3. rebalans proračuna općine Đulovac 2018
   Icon
   1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa općine Đulovac za 2018. godinu
   Icon
   1. izmjene i dopune Proračuna Općine Đulovac za 2018. godinu
   Icon
   Plan razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2018.-2020. godine
   Icon
   Proračun općine Đulovac za 2018. godinu sa projekcijama 2019. i 2020. godinu
    Icon
    Godišnje izvršenje proračuna 2017.
    Icon
    3. Rebalans proračuna 2017. i Plana razvojnih programa 2017.
    Icon
    Obrazac prijedloga-primjedbi na Proracun 2018.
    Icon
    Prijedlog nacrta Proračuna 2018 sa projekcijama
    Icon
    Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019
    Icon
    Odluka o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2017.godinu
    Icon
    PRORAČUN 2017. I PROJEKCIJE 2018.-2019.
     Icon
     Proračun 2017. godine sa projekcijama 2018-2019 i Planom razvojnih programa
     Icon
     2. izmjene i dopune Proračna 2016. i projekcija 2017.-2018
     Icon
     Polugodišnje izvršenje proračuna 2016. godina
     Icon
     Prilog 1. Financijski plan-naslov
     Icon
     Prilog 2. Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna
     Icon
     Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2019. godinu
     Icon
     PRORAČUN 2016. I. REBALANS
     Icon
     PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-I. izmjene
     Icon
     Plan razvojnih programa za 2016. godinu
     Icon
     Proračun općine Đulovac za 2016. godinu
      Icon
      Financijska izvješća za 2015. godinu
      Icon
      Godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu
      Icon
      4. rebalans proračuna općine Đulovac
      Icon
      Donošenje Odluke o usvajanju Proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu i Projekcija proračunske potrošnje za razdoblje 2017.-2018. godine
      Icon
      Donošenje Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Đulovac za razdoblje 2016. -2018. godine
      Icon
      Donošenje odluke o izvršenju Proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu
      Icon
      Donošenje Odluke o usvajanju 4. Rebalansa Proračuna Općine Đulovac za 2015. godinu
      Icon
      Prijedlog proračuna Općine Đulovac za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu
      Icon
      Model financijskog plana za proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
      Icon
      Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016.-2018. godinu
      Icon
      Polugodišnje ostvarenje proračuna za 2015.
      Icon
      3. rebalans proračuna općine Đulovac