IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Icon
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Općini Đulovac
Icon
Pravilnik o obradi osobnh podataka 2020.
Icon
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Icon
Izjava o zaštiti privatnosti - vrijedi od 1.1.2020.

   

  Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), Općina Đulovac (u daljnjem tekstu: Općina) u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

   

  Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl).Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putemove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.

   

  Ove podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika,sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica,poboljšanja iskustva pristupa stranici te se u druge svrhe neće koristiti.

   

  Općina se obvezuje da neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima Vaše osobne podatke trećima, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.

   

  U svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja datih podataka te pravo odustati od date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.

   

  Na našim mrežnih stranicama primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi.

   

  Zadržavamo pravo da možemo u svako doba, bez prethodne obavijesti, izmijeniti i/ili dopuniti Izjavu o privatnosti. Promijenjena Izjava o privatnosti postaje važeća objavom na ovim mrežnim stranicama.

   

  Na pristup i korištenje ovih mrežnih stranica  te Izjavu o privatnosti primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

   

  Ova izjava o privatnosti primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

   

  OPĆINA ĐULOVAC