Općina Đulovac

Na obroncima Bilogore i Papuka…

Dobrodošli!

 

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM,AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine...

Zadnje dodano

Icon
Rezultati izbora za općinsko vijeće-izbori 2021.
Icon
Rezultati izbora za općinskog načelnika-izbori 2021.
Icon
Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja za općinskog načelnik Općine Đulovac
Icon
Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 14.05.2021. godine
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac
Icon
Službeni glasnik br. 5–2021
Icon
Službeni glasnik br. 4–2021
Povećaj font
Kontrast