Općina Đulovac

Na obroncima Bilogore i Papuka…

Dobrodošli!

 

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM,AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM,AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine...

Zadnje dodano

Icon
Službeni glasnik br. 4–2021
Icon
Kandidacijske i zbirne liste za Načelnika i Općinsko vijeće za lokalne izbore 2021.
Icon
Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 30.04.2021. godine.
Icon
Godišnje izvršenje proračuna općine Đulovac za 2020. godinu
Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM,AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“
Icon
Javni poziv za dodjelu sredstva "Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19"
Icon
Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi i poduzetništvu-dokumentacija
Povećaj font
Kontrast