Općina Đulovac

Na obroncima Bilogore i Papuka…

Dobrodošli!

 

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Zadnje dodano

Icon
Odluka o načinu gospodarenja otpadom 2022. godina
Icon
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu
Icon
I. rebalans proračuna Općine Đulovac za 2022. godinu
Icon
Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća-radni materijali
Icon
Ponovljeni Poziv za dostavu ponude za izvođenjem radova na iiji energetski učinkovite LED cestovne rasvjete -etapa 1. na ŽC 3301
Icon
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za izvođenjem radova na implementaciji energetski učinkovite LED cestovne rasvjete
Icon
Poziv za dostavu ponuda postupka jednostavne nabave-LED cestovna rasvjeta