Općina Đulovac

Na obroncima Bilogore i Papuka…

Dobrodošli!

 

Prijam u službu na određeno vrijeme – oglas

Prijam u službu na određeno vrijeme – oglas

Na temelju članka 29. vezano uz članka 19. i članka 28. st. 1. točke 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine...

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Zadnje dodano

Icon
Jednokratna pomoć umirovljenicima - Javni poziv
Icon
Prijedlog nacrta proračuna Općine Đulovac za 2023. sa projekcijama 2024. i 2025. godinu
Icon
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Sunce“ Đulovac
Icon
Prijam u službu na određeno vrijeme- dokumentacija
Icon
Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća-radni materijali
Icon
Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac-dokumentacija i obrasci
Icon
2. rebalans proračuna Općine Đulovac za 2022.