Općina Đulovac

Na obroncima Bilogore i Papuka…

Dobrodošli!

 

Poziv za 18. sjednicu OV općine Đulovac

Poziv za 18. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Informacija o isplati JNP korisinicima mirovine

Informacija o isplati JNP korisinicima mirovine

Obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog...

Zadnje dodano

Icon
Obavijest o sustavnoj deratizaciji
Icon
3. rebalans proračuna Općine Đulovac za 2023.
Icon
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto komunalni radnik
Icon
Javni poziv za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac povodom božićnih blagdana-dokumentacija
Icon
Službeni glasnik br. 07-2023
Icon
18. sjednica OV- radni materijali
Icon
Isplata JNP korisinicima mirovine-informacija