Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Đulovac, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine…

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika…

ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj.

Novosti

Icon

Tablica sklopljenih ugovora u razdoblju od 01.01.2019.-31.12.2019.

Icon

Registar korisnika sponzorstva i donacija sa danom 31.12.2019-


Icon

Finacijski izvještaj 2018. godina


Icon

Bilješke uz financijsko izvješće - 2018

Icon

Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Novi dokumenti

Icon

Tablica za upis COVID 19

Icon

Tablica za upis-COVID19-vatrogasci

Icon

Mjere zaštite od koronavirusa - uputa vatrogasnim organizacijama, zabrana okupljanja u vatrogasnim objektima

Icon

Funkcionalnosti za građane

Icon

Postupak prijave u centralni sustav

Icon

Opis funkcionalisti sustava

LINKOVI

sidebar_naslovna_arhiva

skola


proracun_logo1

ssj-logo1

Imovina_Logo

javna_nabava_djulovac

Bjelovarsko-bilogorska županija (2)

Follow us on Facebook