Općina Đulovac

Na obroncima Bilogore i Papuka…

Dobrodošli!

 

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Natječaj Ministarstvo poljoprivrede – nacionalne manjine

Natječaj Ministarstvo poljoprivrede – nacionalne manjine

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo natječaj za financiranje projekata u 2024. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Prihvatljivi...

Zadnje dodano

Icon
Poziv za 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac-radni materijali
Icon
Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto komunalni radnik
Icon
Obavijest o provedbi sustavne deratizacije na području općine Đulovac
Icon
Službeni glasnik br. 03-2024
Icon
5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Đulovac-obavijest o javnoj raspravi
Icon
Odluka o odabiru ponude za pružanjem komunalne usluge obvezne proljetne i jesenske deratizacije javnih površina na području Općine Đulovac za 2024. godinu
Icon
5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Đulovac-obavijest o izradi plana