Općina Đulovac

Na obroncima Bilogore i Papuka…

Dobrodošli!

 

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Zadnje dodano

Icon
Službeni glasnik br. 03-2022
Icon
Godišnje izvršenje proračuna za 2021. godinu
Icon
Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća-radni materijali
Icon
Podatci uz Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“
Icon
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Icon
Odluka o dodjeli poslova prikupljanja komunalnog otpada
Icon
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti i upravljanje imovinom i nekretninama „PAPUK“