Ovim se Statutom podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Đulovac, njezina službena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine…

Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika…

ARKOD je nacionalni sustav identifikacije zemljišnih parcela, odnosno evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj.

Novosti

Odluke Stožera CZ RH

Icon
Tablica sklopljenih ugovora u razdoblju od 01.01.2019.-31.12.2019.

Icon
Registar korisnika sponzorstva i donacija sa danom 31.12.2019-

Icon
Finacijski izvještaj 2018. godina

Icon
Bilješke uz financijsko izvješće - 2018

Icon
Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Novi dokumenti

Icon
Godišnje izvršenje proračuna za 2019. godinu
Icon
Odluke Stožera Civilne zaštite RH od 27. svibnja 2020.
Icon
Službeni glasnik br. 4–2020
Icon
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda
Icon
Poziv na 20. sjednicu OV općine Đulovac-radni materijali
Icon
Aktivnosti i troškovi za prijavu EUSF-obrazac

LINKOVI

sidebar_naslovna_arhiva

skola


proracun_logo1

ssj-logo1

Imovina_Logo

javna_nabava_djulovac

Bjelovarsko-bilogorska županija (2)

Follow us on Facebook