Općina Đulovac

Na obroncima Bilogore i Papuka…

Dobrodošli!

 

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br...

Zadnje dodano

Icon
Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća-radni materijali
Icon
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu i kulturi iz proračuna Općine Đulovac u 2021. godini
Icon
Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba za razvoj civilnog društva iz proračuna Općine Đulovac u 2021. godini
Icon
Javni poziv a podnošenjem zahtjeva za ostvarivanja prava na isplatu jednokratne naknada iz proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu-dokumentacija
Icon
Javni poziv za prijavu štete na stambenim i građevinskim objektima (potres)
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje komunalne usluge redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete
Icon
Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavom roba - kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2021. godinu
Povećaj font
Kontrast