Općina Đulovac

Na obroncima Bilogore i Papuka…

Dobrodošli!

 

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu Maslenjača

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu Maslenjača

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine...

Nove odluke Stožera CZ RH

Nove odluke Stožera CZ RH

U privitku su 4 odluke Stožera CZ RH: 1. Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja 2. Odluka o izmjeni...

Zadnje dodano

Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu Maslenjača
Icon
Odluke Stožera CZ RH od 31.3.2021.
Icon
Službeni glasnik br. 3–2021
Icon
IV. IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac
Icon
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac
Icon
Statut općine Đulovac 2021.
Icon
Službeni glasnik br. 2–2021
Povećaj font
Kontrast