Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune i 2/2018-II.-izmjene i dopune i III. Izmjene i dopune , klasa: 012-04/18-01/02, ur.broj:2111/05-01-18-01 od 06.08.2018.) na prijedlog Općinskog načelnika i potpisanog zahtjeva 1/3 vijećnika Općinskog vijeća Općine Đulovac sazivam VANREDNU sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 20. kolovoza 2018. (ponedjeljak ) s početkom u 9.00 sati Sjednica će se održati u prostorijama Općinskog vijeća Općine Đulovac.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Odluke o izradi ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Poziv za sjednicu sa prilozima možete preuzeti na linkovima:

Icon
Poziv na sjednicu
Icon
Mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu , zaštitu okoliša i ruralni razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije -Odsjeka za zaštitu okoliša
Icon
Prijedlog Odluke o izradi ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr .

Općinski vijećnici će biti i telefonski obaviješteni o sadržaju, datumu i vremenu i mjestu održavanja izvanredne sjednice Općinskog vijeća

Povećaj font
Kontrast