Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine „ br. 9120/16), članka 2. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 1/2017) ,i članka 50. Statuta Općine Đulovac Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 4/XIII – Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac „)), Općinski načelnik općine, donosi

ISPRAVAK III. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE OPĆINE ĐULOVAC ZA 2018. GODINU

Ispravak III. izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2018. možete preuzeti na linku:

Icon
Ispravak III. izmjena i dopuna Plana javne nabave općine Đulovac za 2018. godinu