Nova znanja za tržište rada

Općina Đulovac i Centar za socijalnu skrb Daruvar su u fazi izrade projektnog prijedloga [NOVA ZNANJA ZA TRŽIŠTE RADA] koji će se prijaviti u sklopu natječaja Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda – OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Stanovnici općine Đulovac koji su zainteresirani za prekvalifikaciju/dokvalifikaciju/stjecanje stručnih znanja trebaju popuniti obrazac koji je dostupan na https://goo.gl/forms/zLAD2vJkoR0lFNfQ2 kako bi se utvrdio stvarni interes stanovnika općine Đulovac ali i realnije kreirao proračun projekta. Obrazac je dostupan i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.