Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i članka __. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac 2/XII i 4/XIII – Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće Općine Đulovac na 9. sjednici održanoj 06. kolovoza 2018. donosi

NACRT ODLUKE o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Tekst nacrta odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac možete preuzeti na linku:

Icon
IV.izmjene i dopune PPUOĐ