Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.

Gospodarski subjekti kojima je upućen poziv:

1. INTER-PROMET d.o.o,Tomislavova 95, 43 541 Sirač,
2. Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Bjelovar, RJ „PMG“ Slavonska cesta 5, Bjelovar,
3. DIORIT d.o.o., Đurina 95, Đulovac
4. KAMEN SIRAČ d.d. za proizvodnju i promet građevnim materijalom tjepana Radića 122,43 541 Sirač,
5. „Jaković-promet“ obrt za trgovinu prijevoz i usluge, , vl. Gege Jakovića, Veliki Bastaji 46 .

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 80.000,00 kn.
Rok za dostavu ponuda je 19. siječnja 2015. do 12. sati.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na linku:

1. Poziv za dostavu ponuda
2. Natječajna dokumentacija
3. Troškovnik-PDF
4. Troškovnik -Excel

Održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Đulovac

 

Dana 22. prosinca 2014. održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Đulovac
Zapisnik i ostale dokumente možete preuzeti s linka:

 

1. Zapisnik s konstituirajuće sjednice savjeta mladih Općine Đulovac
2. Odluka o izboru predsjednika Savjeta mladih Općine Đulovac;
3. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Općine Đulovac;
4. Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Đulovac;

 

Savjet mladih Općine Đulovac-kandidature i izvješća

Povjerenstvo  za izbor i imenovanje Općinskog  vijeća na svojoj sjednici održanoj dana 15. listopada 2014., sastavilo je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Đulovac i Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike ćlanova Savjeta mladih Općine Đulovac.

 

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike ćlanova Savjeta mladih Općine Đulovac

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Đulovac

Rezultati izbora za članove mjesnih odbora općine Đulovac

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne Novine“ br. 144/12) i članka 49. Odluke o postupku izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac br.4/XIII) Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac donosi

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA ĐULOVAC

1. VMO Batinjani
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

2. VMO Vukovje
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

3.VMO  Maslenjača
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

4.VMO  Bastaji
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

5.VMO  Koreničani
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

6.VMO  Miletinac
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

7.VMO  Đulovac
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

8.VMO  Babina Gora
Rezultati izbora za članove Vijeća MO
Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

 

Rješenje o određivanju biračkih odbora

Za provedbu predstojećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dana 19. listopada 2014. godine, na području Općine Đulovac imenovani su slijedeći birački odbori:

Rješenje o određivanju biračkih odbora

1. VMO Batinjani

2. VMO Vukovje

3.VMO  Maslenjača

4.VMO  Bastaji

5.VMO  Koreničani

6.VMO  Miletinac

7.VMO  Đulovac

8.VMO  Babina Gora

Ispravak rješenja o određivanju biračkih odbora

JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata javnih potreba za 2015.godinu

Temeljem odredbi  Zakona o proračunu  (NN  87/08), Općinski načelnik Općine Đulovac, dana 02. listopada 2014. godine, objavljuje

JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata javnih potreba iz Proračuna Općine Đulovac za 2015. godinu

Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava, odnosno sve registrirane udruge, odgojno obrazovne ustanove i pravne osobe koje  djeluju na području Općine Đulovac, fizičke osobe koje žive i rade na području Općine Đulovac,  te ostale pravne i fizičke osobe koje djeluju izvan područja Općine Đulovac da dostave svoje zahtjeve za financiranje iz Proračuna Općine Đulovac za 2015. godinu.

Tekst javnog poziva i obrasce možete preuzeti na linkovima

1. Tekst javnog poziva
2. Obrazac projekti 2015.
3. Obrazac udruge 2015.

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora – BIRAČKA MJESTA

Za provedbu predstojećih izbora za članove vijeća Mjesnih odbora, dana 19. listopada 2014. godine, na području Općine Đulovac utvrđeno je 8 biračkih mjesta, s pripadajućim ulicama i naseljima:
Rješenje o određivanju biračkih mjesta:

1. VMO Batinjani

2. VMO Vukovje

3.VMO  Maslenjača

4.VMO  Bastaji

5.VMO  Koreničani

6.VMO  Miletinac

7.VMO  Đulovac

8.VMO  Babina Gora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Izbori za članove vijeća Mjesnih odbora – objava lista

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac :

1. VMO Batinjani

Kandidacijske liste
Zbirna lista

2. VMO Vukovje

Kandidacijske liste
Zbirna lista

3.VMO  Maslenjača

Kandidacijske liste
Zbirna lista

4.VMO  Bastaji

Kandidacijske liste
Zbirna lista

5.VMO  Koreničani

Kandidacijske liste
Zbirna lista

6.VMO  Miletinac

Kandidacijske liste
Zbirna lista
Lista kandidata za VMO Miletinac-ispravak

7.VMO  Đulovac

Kandidacijske liste
Zbirna lista

8.VMO  Babina Gora

Kandidacijske liste
Zbirna lista

Prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2014./2015.

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, klasa: 602-01/12-01/1, urbroj:2111/05-03-12-03 od 20.12.2012. Općinski načelnik Općine Đulovac  objavio je

 

                                  JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje zahtjeva za  dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2014./2015.

Dokumenti za preuzimanje:

1. Tekst javnog natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2014/2015.

2. Obrazac zamolbe

3. Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija

Izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac


Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, dalje: Zakon) i članka 31. Odluke o postupku za  izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 4/XIII ), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac propisalo je

Obvezne upute OMS I

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezne upute OMS II

O obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Obrasci za postupak kandidiranja :

OMS-1
OMS-2
OMS-3
OMS-4
OMS-5
OMS-6
OMS-7
OMS-8

Odluka o postupku za  izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac
Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
Poziv političkim strankama-prošireni sastav izbornog povjerenstva
Dopuna Poziva političkim strankama-prošireni sastav izbornog povjerenstva    

Obvezne upute OMS III
O pravima i dužnostima promatrača

Obvezne upute OMS IV
O načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom