Javna nabava

Icon

Izjava br 1 o nepostojanju sukoba interesa -zamjenik općinskog načelnika

Icon

Izjava o nepostojanju sukoba interesa-općinski načelnik

Icon

4. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017.-odluka

Icon

Plan javne nabave za 2018. godinu

Icon

3. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017.

Icon

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017-JN

Icon

Zapisnik o otvaranju ponuda

Icon

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda

Icon

Zapisnik o otvaranju ponuda