Napomena: datoteke za preuzimanje su u .zip formatu i veličine od 200 do 350 Mb.

Icon
Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za 4. izmjene PPUO općine Đulovac