Prostorni plan općine Đulovac

Napomena: datoteke za preuzimanje su u .zip formatu i veličine od 200 do 350 Mb.

Prostorni plan općine Đulovac I izmjene

https://djulovac.hr/wp-content/pdf/ppuo Dulovac – I. izmjena.zip

Prostorni plan općine Đulovac II izmjene

https://djulovac.hr/wp-content/pdf/PPU II. izmjene.zip

Prostorni plan općine Đulovac III izmjene

https://djulovac.hr/wp-content/pdf/PPU 3. izmjene (1).zip

Prostorni plan općine Đulovac IV izmjene

https://djulovac.hr/wp-content/uploads/2019/08/IV.-izmjene-i-dopune-PPUOD.zip

https://djulovac.hr/wp-content/uploads/PPUO Dulovac – IV. izmjene i dopune.zip

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

https://djulovac.hr/wp-content/uploads/2019/02/2.-odluka-o-izradi-IV-izmjena-PPUO.pdf

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

https://djulovac.hr/download/procisceni-tekst-ppuo-dulovac/?wpdmdl=3943&refresh=5d6189793c92f1566673273

https://djulovac.hr/wp-content/uploads/2019/08/Pročišćeni-tekst-PPUO-Đulovac.pdf

Prostorni plan općine Đulovac

https://djulovac.hr/wp-content/pdf/PPUO Đulovac.zip