Novi javni natječaji

Objavljen javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji zgrade društvene namjene-Dom Koreničani (nivo Roh-bau izgradnja) s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma i javni natječaj za izvođenje radova na  dovršetku izgradnje Vatrogasnog doma u Đulovcu (do nivoa za...

Prodaja stanova u vlasništvu općine Đulovac

Općina Đulovac dana 1.07.2013. u Bjelovarskom listu raspisala je Javni natječaj za za  prodaju stana u vlasništvu Općine Đulovac usmenim javnim nadmetanjem Tekst javnog natječaja možete preuzeti na linkovima:   Prodaja stanova u vlasništvu općine Đulovac –...

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Đulovac

Ured državne uprave u Bjelovarasko-bilogorskoj županiji sazvao je konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac za utorak 11. lipnja 2013 s početkom u 10:00 sati sa slijedećim                                                                                  ...

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  („Službeni glasnik Općine Đulova br....