Sprječavanje sukoba interesa-objava

Sprječavanje sukoba interesa-objava

Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Općina Đulovac. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima...

Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac. Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju...