Javni poziv za dodjelu sredstva “Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19” 

Javni poziv za dodjelu sredstva “Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19” 

Temeljem točke VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2021) , sukladno zahtjevu općinskog načelnika Klasa: 402-10-21/01/05, Urbroj:...