Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII ,4/XIII, 2/2018 i 6/2019 – Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ), članka 16. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br.1/2019) , te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac, klasa:943-01/20-02/1, ur.broj:2111/05-03-20-03 od 14.05. 2020., Općinski načelnik Općine Đulovac raspisuje:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda

Tekst javnog natječaja , odluku o raspisivanju javnog natječaja sa obrascem za prijavu možete preuzeti na poveznicama:

 

 

– Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda
– Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac prikupljanjem pisanih ponuda
– Obrazac za pondošenje ponude

Poziv na 20. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57.  Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, po hitnom postupku sazivam 20. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan

21. svibanj (četvrtak ) 2019. g. s početkom u 11.00 sati, način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i  telefona/mobitela

Za sjednicu  predlažem slijedeći dnevni red:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
 2. Donošenje odluke o usvajanju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Đulovac
 3. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Đulovac
 4. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
 6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
 7. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Đulovac
 11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu društva Darkom distribucija plina d.o.o.

Obrazloženje:

Predložene točke Dnevnog reda moraju se hitno donijeti, jer bi odgađanje odnosno održavanje redovne sjednice, time i odgode datuma sjednice, proizvelo znatnije štete.

— uvjetovano izvanrednom situacijom nastale pandemije.

 

Upute za rad sjednice putem e-maila/mobitela:

Mole se vijećnice/ci, načelnik, zamjenik, pročelnik i voditelj zapisnika da u zakazano vrijeme početka elektronske sjednice (11:00 sati) sa svog e-maila /mobitela pošalju na e-mail  Općine Đulovac opcina.djulovac@gmail.com  odnosno na mobitel predsjednika Općinskog vijeća  091  605 53 92 odgovor „Prisutna/tan“.

 Rad će se nastaviti putem istog e-maila/mobitela. Vijećnici neće dolaziti na sjednicu u Općinu Đulovac, izuzev predsjednika Vijeća.

 1. Nakon utvrđivanja postojanja kvoruma, na e-mail/mobitel vijećnika poslat će se utvrđeni broj prisutnih vijećnika i pisana naznaka da li je netko odsutan.
 1. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje dnevnog reda bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za  Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,
 2. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za Donošenje odluke o usvajanju Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Đulovac
 3. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Đulovac
 4. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac
 5. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje  Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.o. ___
 6. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o ostvarenju proračuna Općine Đulovac za 2019. godinu
 7. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 8. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 9. Zatimće vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Đulovac
 10. Zatimće vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje  bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će  Za  ili  Protiv ili  Suzdržan/a  za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na pokretanje postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% udjela društva Darkom d.o.o. u kapitalu društva Darkom distribucija plina d.o.o.

 

Na kraju, nakon pristiglih i utvrđenih rezultata glasovanja, napisat će se koje točke su usvojene odnosno nisu usvojene te da je sjednica dovršena u sati.

Za sve vrijeme trajanja online sjednice, vijećnice/ci mogu zvati na navedeni broj mobitela, kao  i  na  telefon Općine Đulovac 043 382 028 radi pojašnjenja ispunjavanja obrasca odnosno načina glasovanja.

Materijali se nalaze u prilogu Dnevnog reda, a dostupni su i na općinskoj web stranici www.djulovac.hr

 

Poziv na suradnju “Izazovi korištenja digitalne tehnologije u obitelji”

Poštovani roditelji djece predškolskog i školskog uzrasta (od 3 do 14 godina starosti),

pozivamo Vas da sudjelujete u istraživanju o svojim i djetetovim iskustvima s digitalnom tehnologijom tijekom pandemije bolesti (COVID-19) uzrokovane koronavirusom. Istraživanje provodi istraživački tim projekta „Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece“ (http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=9102&rok=2019-04). Pozitivno mišljenje o istraživanju dalo je Etičko povjerenstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Pozivamo Vas da popunite upitnik u trajanju od 15 minuta koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/GwMvf7i73cxMuy4h6

 

Vaši će odgovori biti vrijedan izvor informacija koje će stručnjacima pomoći u oblikovanju smjernica za savjetovanje roditelja.

Također, pozivamo zainteresirane roditelje da nam se jave elektroničkom poštom na decide@unicath.hr ako bi željeli sudjelovati u još jednom istraživanju o svakodnevici djece u digitalnom okruženju. Naime, rado bismo vidjele crteže Vaše djece na zadanu temu.

 

Unaprijed zahvaljujemo na pomoći i suradnji!

 

S poštovanjem,

Istraživački tim

projekta D.E.C.I.D.E.

Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 11. svibnja 2020.

Danas je potvrđeno 9 novooboljelih osoba novim koronavirusom. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno ukupno 2196 oboljelih osoba, a 1784 osobe su se oporavile. Dosad je preminula 91 osoba

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske jučer je donio četiri odluke:

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 

Nove preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Svaki boravak u zatvorenom javnom prostoru predstavlja povećani rizik za zarazu s COVID-19 u odnosu na boravak u obiteljskom domu odnosno kućanstvu.

Sve informacije vezane uz novi koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr

Pozivom na broj 113 svakim danom od 8 do 16 sati možete dobiti sve informacije o koronavirusu.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prati daljnji razvoj situacije te u skladu s tim poduzima odgovarajuće mjere.

Upiti vezani uz praćenje stanja novog koronavirusa na području Republike Hrvatske mogu se slati na e-mail adresu: stozercz@mup.hr.

Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 10. svibnja 2020.

Danas je potvrđeno 11 novooboljelih osoba novim koronavirusom. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno ukupno 2187 oboljelih osoba, a 1764 osobe su se oporavile. Dosad je preminulo 90 osoba

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio četiri odluke:

Preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za hrvatske i strane državljane koji prelaze državnu granicu i ulaze u Republiku Hrvatsku

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske jučer je donio dvije Odluke:

 

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Sve upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Svaki boravak u zatvorenom javnom prostoru predstavlja povećani rizik za zarazu s COVID-19 u odnosu na boravak u obiteljskom domu odnosno kućanstvu.

Sve informacije vezane uz novi koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr

Pozivom na broj 113 svakim danom od 8 do 16 sati možete dobiti sve informacije o koronavirusu.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prati daljnji razvoj situacije te u skladu s tim poduzima odgovarajuće mjere.

Upiti vezani uz praćenje stanja novog koronavirusa na području Republike Hrvatske mogu se slati na e-mail adresu: stozercz@mup.hr.

Natječaj za financiranje projekata u 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja, poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o provedbi Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture, ruralnog razvoja te poticanja poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina, Klasa: 022-03/19-04/339; Urbroj: 50301-23/22-19-2 od 22. kolovoza 2019. godine. Temeljem točke III. Odluke Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina (u nastavku teksta: Program).

Cilj programa

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Korisnici programa

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) stekle status potpomognutog područja i s udjelom višim od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina.

 

 

Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 5. svibnja 2020.

Danas je potvrđeno 11 novooboljelih osoba novim koronavirusom. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno ukupno 2112 oboljelih osoba, a 1560 osoba se oporavilo. Dosad su preminule 83 osobe

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio izmjenu i dopunu Odluke o zabrani brodovima s obvezom samoizolacije ili karantene.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske jučer je donio:

Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Svaki boravak u zatvorenom javnom prostoru predstavlja povećani rizik za zarazu s COVID-19 u odnosu na boravak u obiteljskom domu odnosno kućanstvu.

Sve informacije vezane uz novi koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr

Pozivom na broj 113 svakim danom od 8 do 16 sati možete dobiti sve informacije o koronavirusu.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prati daljnji razvoj situacije te u skladu s tim poduzima odgovarajuće mjere.

Upiti vezani uz praćenje stanja novog koronavirusa na području Republike Hrvatske mogu se slati na e-mail adresu: stozercz@mup.hr.


 

Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 4. svibnja 2020.

Danas je potvrđeno 5 novooboljelih osoba novim koronavirusom. U Hrvatskoj je dosad potvrđena ukupno 2101 oboljela osoba, a 1522 osobe su se oporavile. Dosad je preminulo 80 osoba

​Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio:

Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Svaki boravak u zatvorenom javnom prostoru predstavlja povećani rizik za zarazu s COVID-19 u odnosu na boravak u obiteljskom domu odnosno kućanstvu.

Sve informacije vezane uz novi koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr.

Pozivom na broj 113 svakim danom od 8 do 16 sati možete dobiti sve informacije o koronavirusu.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prati daljnji razvoj situacije te u skladu s tim poduzima odgovarajuće mjere.

Upiti vezani uz praćenje stanja novog koronavirusa na području Republike Hrvatske mogu se slati na e-mail adresu: stozercz@mup.hr.

Odluke Stožera CZ RH na dan 24.travnja 2020.

 

 

Priopćenje za medije Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 24. travnja 2020

Danas je potvrđeno 28 novooboljelih osoba novim koronavirusom. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno ukupno 2009 oboljelih osoba, a 982 osobe su se oporavile. Dosad je preminula 51 osoba

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je danas donio četiri Odluke radi izvršenja mjera koje su planirane za prvu fazu, a koje će se primjenjivati od 27. travnja:

Upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Pridržavanje svih dosad donesenih mjera i uputa je od ključne važnosti jer odgovornim ponašanjem možemo smanjiti širenje zaraze koronavirusa. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Sve Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Sve informacije vezane uz novi koronavirus možete pratiti na jedinstvenoj web stranici www.koronavirus.hr.

Pozivom na broj 113 svakim danom od 8 do 16 sati možete dobiti sve informacije o koronavirusu.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prati daljnji razvoj situacije te u skladu s tim poduzima odgovarajuće mjere.

Upiti vezani uz praćenje stanja novog koronavirusa na području Republike Hrvatske mogu se slati na e-mail adresu: stozercz@mup.hr.