Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji bankina na lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Đulovac

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM,AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine...
Dopuna dnevnog reda za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Dopuna dnevnog reda za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune), općinski načelnik Općine Đulovac predsjedniku Općinskog vijeća...
Dopuna dnevnog reda za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br...
Povećaj font
Kontrast