Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac
Icon
Registar ugovora o javnoj nabavi do 30.06.2017.
Icon
Registar sponzorstva i donacija
Icon
Tablica sklopljenih ugovora od 01.01.2017. do 30.06.2017.
Icon
2. izmjene i dopune Plana javne nabave
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda klizište Krivaja
Icon
1. izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Đulovac