Icon
Izjava o nepostojanju sukoba interesa-zamjenik općinskog načelnika
Icon
Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017-JN
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade Strateškog razvojnog programa Općine Đulovac
Icon
Registar ugovora o javnoj nabavi do 30.06.2017.
Icon
Registar sponzorstva i donacija
Icon
Tablica sklopljenih ugovora od 01.01.2017. do 30.06.2017.