Dokumenti 2016. godina

Icon
Izjava br 1 o nepostojanju sukoba interesa -zamjenik općinskog načelnika
Icon
Izjava o nepostojanju sukoba interesa-općinski načelnik
Icon
4. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017.-odluka
Icon
Plan javne nabave za 2018. godinu
Icon
3. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2017.
Icon
Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na opločenju izvedene pješačke staze (nogostupa) u Đulovcu (postavljanje tipskih betonskih opločnika (tlakavca)), evidencijski broj nabave :E-12.1.-1/2017-JN
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda
Icon
Zapisnik o otvaranju ponuda