Obilježavanje Dana vatrogastva i Dana sv. Florijana, naputak

Promidžbeni materijali

Edukativni spotovi

Icon
Uputa o načinu ostvarivanja materijalnih prava za mobilizirane operativne snage vatrogastva u sustavu CZ

Icon
Mjere zaštite od koronavirusa - uputa vatrogasnim organizacijama, zabrana okupljanja u vatrogasnim objektima

Icon
Tablica za upis-COVID19-vatrogasci

Icon
Tablica za upis COVID 19

Provođenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za republiku hrvatsku u 2020. godini