Vatrogasna zajednica općine Đulovac

Icon
Uputa o mjerama za provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca u uvjetima povećanog rizika zaraze korona virusom

Obilježavanje Dana vatrogastva i Dana sv. Florijana, naputak

Promidžbeni materijali

Edukativni spotovi

 

Icon
Uputa o načinu ostvarivanja materijalnih prava za mobilizirane operativne snage vatrogastva u sustavu CZ
Icon
Mjere zaštite od koronavirusa - uputa vatrogasnim organizacijama, zabrana okupljanja u vatrogasnim objektima
Icon
Tablica za upis-COVID19-vatrogasci
Icon
Tablica za upis COVID 19

DOPIS VZG VZO PA 2020

PA 2020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

TABLICA 38a 43abc

TABLICA 41a 41b

TABLICA 42b