Natječaj Ministarstvo poljoprivrede – nacionalne manjine

Natječaj Ministarstvo poljoprivrede – nacionalne manjine

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo natječaj za financiranje projekata u 2024. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Prihvatljivi...

Obavijest o planiranim radovima-HEP

Obavijest o planiranim radovima-HEP

HEP ODS d.o.o., Elektra Križ-Terenska jedinica Daruvar obavještava cijenjene kupce el. energije da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju biti privremeno prekinuta isporuka električne energije: - dana 25.04.2024. (Četvrtak): - u vremenu od 09:00...

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – projekt Zaželi

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – projekt Zaželi

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava SF.3.4.11.01.0431 „ZAŽELI pomoć u zajednici„ Općinski načelnik Općine...

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Općina Đulovac sufinancira troškove pogreba u 2024. godini

Općina Đulovac sufinancira troškove pogreba u 2024. godini

Na temelju članka 29. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac , („Službeni glasni Općine Đulovac br. 2/2023 i 8/2023-I. izmjene i dopune ) općinski načelnik Općine Đulovac dana 18. siječnja 2024. upućuje JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju...

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Poziv za 18. sjednicu OV općine Đulovac

Poziv za 18. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Informacija o isplati JNP korisinicima mirovine

Informacija o isplati JNP korisinicima mirovine

Obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog...

Edukacija građana-civilna zaštita

Edukacija građana-civilna zaštita

Dana 09. kolovoza potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova gosp. Davor Božinović donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite (KLASA: 240-08/23-01/4, URBROJ: 511-01-315-23-23). Cilj edukacije građana je educiranje o...

Odluke općinskog načelnika

Odluke općinskog načelnika

Na temelju odredbe članka 28. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj:5/2022 i 8/2022-izmjene i dopune ), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 2/2021) općinski načelnik Općine...

Poziv za 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv za 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Informiranje građana i turista

Informiranje građana i turista

Službe civilne zaštite Bjelovar Vam, u namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, u privitku šalje informativni letak na hrvatskom i engleskom jeziku „ODGOVORNO LJETOVANJE“....

Natječaj za radno mjesto komunalni radnik

Natječaj za radno mjesto komunalni radnik

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“ Ur.Broj:2103-8-07-22-07/1 od 30. prosinca 2022. nakon pribavljene suglasnosti Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA: 363-05-22-02/1, URBROJ:2103-8-01-22-01, od 26....

Poziv za 16. sjednicu općinskog vijeća

Poziv za 16. sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Obavijest korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta

Obavijest korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta

Poštovani poljoprivrednici Dana   15. travnja 2023. godine stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe  poljoprivrednog zemljišta  zemljišta. objavljen  Narodnim novinama" ( 41/23) Ministarstvo poljoprivrede  dostavilo je 19.04....

Poziv za dostavu ponuda-održavanje javne rasvjete

Poziv za dostavu ponuda-održavanje javne rasvjete

Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za pružanjem komunalne usluge redovnog i...

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini

Temeljem točke V. Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, KLASA:320-01/22-15/1, URBROJ:2103/1-01-22-2 i članka 56....

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Bespovratna sredstva malim poljoprivrednim gospodarstvima

Bespovratna sredstva malim poljoprivrednim gospodarstvima

LAG „Bilogora-Papuk“ ponovno dodjeljuje bespovratna sredstva malim poljoprivrednim gospodarstvima i to kroz novi natječaj objavljen na mrežnim stranicama LAG-a. Poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti potporu u iznosu od 112.734,00 HRK (15.000 EUR) koliko ujedno...

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Đulovac

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac...

Prijam u službu na određeno vrijeme – oglas

Prijam u službu na određeno vrijeme – oglas

Na temelju članka 29. vezano uz članka 19. i članka 28. st. 1. točke 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine...

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Poziv na 11. redovnu sjednicu OV Općine Đulovac

Poziv na 11. redovnu sjednicu OV Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Anketni upitnik za kupnju POS stana

Anketni upitnik za kupnju POS stana

Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama pozivamo zainteresiranu javnost da ispune Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a. Anketni listić...

Obavijest o dostupnim zajmovima i jamstvima za poljoprivrednike

Obavijest o dostupnim zajmovima i jamstvima za poljoprivrednike

Pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade RH, ovim putem predstavljamo i dostupne zajmove i jamstva za hrvatske poljoprivrednike s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja...

Javni poziv za prijavu štete u poljoprivredi (suša)

Javni poziv za prijavu štete u poljoprivredi (suša)

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 23. kolovoza 2022. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode –suše na području grada Čazme. Daruvara, Garešnice i Grubišnog Polja te općina Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača,...

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...