Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 6.  Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11 i 64/15 ), članka 3. Odluke o raspisivanju  javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac, klasa: 372-03/18-01/2,urbroj:2111/05-03-18-03 od   2. svibnja 2018., Komisija za provođenje postupka zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac raspisuje:

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora  u vlasništvu Općine Đulovac

 

Tekst javnog natječaja i obrazac ponude možete preuzeti na linkovima: