Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na košnji groblja na području Općine Đulovac E-16-1/2016-BN

Poziv za dostavu ponuda E-16-1/2016/BN

OBAVIJEST O OBJAVI POZIVA ZA DOSTAVU U PONUDA Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na košnji groblja na području Općine Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-16-1/2016/BN Sukladno članku 18. stavku 3....
Objava poziva za 16. sjednicu OV općine Đulovac

Objava poziva za 16. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik...
Povećaj font
Kontrast