Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Đulovac

U privitku možete preuzeti odluku o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Đulovac.

Icon

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Đulovac