JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

U Bjelovarskom listu 12. svibnja 2014. Općina Đulovac objavila je Javni natječaj za zakup poslovnog prostora. Više na sljedećem linku….

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za sufinanciranjem troškova javnog prijevoza redovitih učenika

Općina Đulovac objavila je javni poziv za podnošenjem zahtjeva za sufinanciranjem troškova  javnog  prijevoza redovitih  učenika  1.- 4.  razreda srednjih  škola  s  prebivalištem  na  području  Općine Đulovac. Tekst javnog poziva i obrasce izjave i zahtjeva možete preuzeti na linku Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza za učenike

Prodaja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obaviiest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 70/1 i 72/1 k.o. Puklica. Tekst Obavijesti možete preuzeti na linku:  Prodaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 70/1 i 72/1 k.o. Puklica

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac

Općina Đulovac je donijela odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju kamenog materijala za održavanje
nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac.

Link na odluku

Javni poziv za dodjelu zakupa za državno poljoprivredno zemljište na području Općine Đulovac

Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´ broj 39/13) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Đulovac Klasa: 320-02/13-01/2, Urbroj: 2111/05-03-13-03 od 20. rujna 2013. godine
                                                          AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
                                                            dana 17. prosinca 2013. godine objavljuje
                                                                        J A V N I   P O Z I V
                                za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Đulovac
I.
(1) Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se za poljoprivredno zemljište koje se nalazi u Bjelovarsko- bilogorskoj županiji, na području Općine Đulovac, kao tri proizvodno-tehnološke cjeline o kojima se podaci nalaze u Prilogu 1. ovog Javnog poziva.
(2) Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 1. proizvodno-tehnološku cjelinu u k.o. Koreničani za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 1,6530 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 537,59 kuna.
(3) Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2. proizvodno-tehnološku cjelinu u k.o. Koreničani za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 0,7499 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 260,21 kuna.
(4) Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 3. proizvodno-tehnološku cjelinu u k.o. Koreničani za koju se raspisuje Javni poziv iznosi 2,7893 ha, a ukupna početna visina godišnje zakupnine iznosi 967,88 kuna.
(5) Ovaj Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište www.zemljiste.mps.hr i na oglasnoj ploči Općine Đulovac.

 

Potrebne dokumente možete preuzeti OVDJE

Natječaj: Hrvat ima šansu biti najbolji mladi poljoprivrednik EU

Ovim putem pozivam mlade stočare, ratare, vinare, vinogradare i ribare koji su mlađi od  40 godina da se prijave na natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika u EU.  Prilika je to da Hrvatska pokaže najbolje što ima i da u Europskom parlamentu svoje mlade poljoprivrednike stavi uz bok ostalima iz EU da predstave svoj način rada ili proizvodnje i pokažu da i kod nas ima mladih i inovativnih i kreativnih ljudi,“ rekla je Šuica.

U Europskom parlamentu će se 28. i 29. siječnja 2014. održati 2. Kongres mladih poljoprivrednika Europske unije. Svrha konferencije je pružiti potporu mladim europskim poljoprivrednicima, njihovo povezivanje i predstavljanje najuspješnijih projekata pred više od 400 mladih poljoprivrednika iz EU.

 „Odabir najboljeg mladog poljoprivrednika u Hrvatskoj ću prepustiti struci, a to su predstavnici znanstvenih institucija i Udruga mladih poljoprivrednika Hrvatske,“ rekla je Šuica

Prvi put i mladi hrvatski ribari i poljoprivrednici će imati priliku natjecati se za najboljeg  poljoprivrednika EU i osvojiti 10 000€, a iznos od 7 500 € je predviđena za najodrživiji projekt kao i za najinovativnijeg mladog poljoprivrednika iz EU, kojom prigodom će Dubravka Šuica dovesti ukupno 10 mladih poljoprivrednika iz svih krajeva Hrvatske koji će sudjelovati na završnoj svečanosti u Europskom parlamentu.

„Moja obitelj se bavi vinogradarstvom te znam koliko je to težak, dugotrajan i mukotrpan posao,a kako su moja trajna preokupacija mladi to je  glavni motiv zašto sam prihvatila postati ambasadorica,“ zaključila je Šuica

Trenutno 18 zemalja članica EU imaju svog ambasadora mladih poljoprivrednika, a Dubravka Šuica je izabrana za ambasadoricu Europske pučke stranke u Hrvatskoj.

Natječaj traje do 3. siječnja 2014.

Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine Đulovac

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11), članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br 4/VI), članka 3.Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac, klasa:372-03/13-01/3,urbroj:2111/05-03-13-03 od 27.studenog 2013., Komisija za provođenje postupka zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

 

Detalje natječaja možete vidjeti i preuzeti na dolje priloženim linkovima:

 

Tekst javnog natječaja

Obrazac ponude za zakup

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija

Općina Đulovac objavljuje javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2013./2014. Ugovorne obveze o stipendiranju uspostavit će se sa redovnim studentima svih godina s područja Općine Đulovac koji  imaju status redovnog studenta prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili stručnih studija, koji prvi put upisuju studijsku godinu.

Zamolba za stipendiju

Tekst natječaja

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Đulovac

Općina Đulovac je dana 14.10.2013.objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Đulovac.

Objavljen je ponovljeni javni natječaj za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje Vatrogasnog doma u Đulovcu

Objavljen je ponovljeni javni natječaj za izvođenjem radova na dovršetku izgradnje Vatrogasnog doma u Đulovcu sa poveznicom na natječajnu dokumentaciju u prilogu…