Prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2014./2015.

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija, klasa: 602-01/12-01/1, urbroj:2111/05-03-12-03 od 20.12.2012. Općinski načelnik Općine Đulovac  objavio je

 

                                  JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje zahtjeva za  dodjelu stipendija studentima s područja Općine Đulovac u akademskoj godini 2014./2015.

Dokumenti za preuzimanje:

1. Tekst javnog natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2014/2015.

2. Obrazac zamolbe

3. Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija

Izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac


Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, dalje: Zakon) i članka 31. Odluke o postupku za  izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 4/XIII ), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac propisalo je

Obvezne upute OMS I

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezne upute OMS II

O obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Obrasci za postupak kandidiranja :

OMS-1
OMS-2
OMS-3
OMS-4
OMS-5
OMS-6
OMS-7
OMS-8

Odluka o postupku za  izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac
Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
Poziv političkim strankama-prošireni sastav izbornog povjerenstva
Dopuna Poziva političkim strankama-prošireni sastav izbornog povjerenstva    

Obvezne upute OMS III
O pravima i dužnostima promatrača

Obvezne upute OMS IV
O načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Đulovac

Na temelju članka 10. stavak 1. i 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) Općinsko vijeće
Općine Đulovac, objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Đulovac.

Pokreće se postupak izbora članova Općinskog savjeta mladih Općine Đulovac (u daljnjem tekstu: Savjet
mladih). Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Đulovac na vrijeme od tri godine.

OVLAŠTENI PREDLAGATELJI KANDIDATA

Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike mogu istači udruge koje su sukladno statutu ciljno i
prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci
političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih
(skupina od najmanje 10 mladih).

TKO MOŽE BITI KANDIDAT

Savjet mladih ima 5 članova I pet zamjenika članova (uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća).
Kandidati za članove Savjeta mladih i njihovi zamjenici moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do
navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Đulovac.

Više pročitajte u priloženoj dokumentaciji….

 

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Đulovac – obrazac

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za izbor članova Općinskog savjeta mladih Općine Đulovac – tekst javnog poziva

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji trafostanice

 

Naručitelj, Općina Đulovac, Đurina 132, Đulovac, MB:02554666, OIB: 83207178681, zastupana po Općinskom načelnik Dragi Hodaku , prema  Pozivu za dostavu ponuda  za izvođenje radova na izgradnji trafostanice 10/0,4 kv, 630 (1000) kV „POGON GOD“ ĐULOVAC, klasa: 361-01/14-01/1-1, urbroj:2111/05-03-14-03 od 31.07 2014., a sukladno članku  37. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave  bagatelne vrijednost („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) objavljuje Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za   izvođenje radova na izgradnji trafostanice 10/0,4 kv, 630 (1000) kV „POGON GOD“ ĐULOVAC

 

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji trafostanice  – preuzimanje

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne Novine br.125/11), članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 4/VI), članka 3. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac, klasa:372-03/14-01/3,
urbroj:2111/05-03-14-03 od 17. srpnja 2014., Komisija za provođenje postupka zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac raspisuje javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Đulovac

Tekst natječaja možete preuzeti na sljedećim linkovima:

*Natječaj je objavljen i u Bjelovarskom listu od 21.srpnja 2014.

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva za sufinanciranjem troškova javnog prijevoza redovitih učenika

Općina Đulovac objavila je javni poziv za podnošenjem zahtjeva za sufinanciranjem troškova  javnog  prijevoza redovitih  učenika  1.- 4.  razreda srednjih  škola  s  prebivalištem  na  području  Općine Đulovac. Tekst javnog poziva i obrasce izjave i zahtjeva možete preuzeti na linku Javni poziv za sufinanciranje troškova prijevoza za učenike

Prodaja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obaviiest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 70/1 i 72/1 k.o. Puklica. Tekst Obavijesti možete preuzeti na linku:  Prodaja izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 70/1 i 72/1 k.o. Puklica