Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Đulovac

Ured državne uprave u Bjelovarasko-bilogorskoj županiji sazvao je konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac za utorak 11. lipnja 2013 s početkom u 10:00 sati sa slijedećim 
 
                                                                               DNEVNIM REDOM

1. Izbor Mandatnog povjerenstva,

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,

  • Utvrđivanje  člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  • Polaganje svečane prisege članova Općinskog vijeća

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Đulovac

 

 

Načelnik potpisao ugovor o stipendiranju studenata s područja Općine Đulovac

Načelnik  potpisao ugovor o stipendiranju studenata s područja Općine Đulovac

Danas je u Općinskoj vijećnici općinski načelnik  potpisao ugovor o stipendiranju studenata s područja Općine Đulovac. Pravo na mjesečnu stipendiju u iznosu od 450,00 kn  za akademsku godinu 2012./2013. ostvario je ukupno 21 student s područja Općine Đulovac  koji imaju status redovnog studenta prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili stručnih studija, koji prvi put upisuju studijsku godinu .

Javni poziv građanima za postupanje sa nezakonito izgrađenim objektima

Dana 06. kolovoza 2012. stupio je na snagu novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojim se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.
Općina Đulovac , na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12.) objavljuje
 
                                                                                 J A V N I  P O Z I V
Pozivaju se:

  • vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da do 30. lipnja 2013. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
  • vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada za koje je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona, da do 31. prosinca 2012. godine podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zakonom se uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (ozakonjenje –„legalizacija“). Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama razlikuje četiri stupnja složenosti zgrada  (o čemu ovisi koja je dokumentacija potrebna za izdavanje rješenja o izvedenom stanju) a to su:

  • zahtjevna zgrada – čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu,
  • manje zahtjevna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²,
  • jednostavna zgrada – čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²,
  • pomoćna zgrada – zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m².

Prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju vlasnik/investitor plaća naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (visina naknade je ovisna o položajnoj zoni, a obračunava se po m³ zgrade), odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste, a nakon pravomoćnog završetka postupka, komunalni i vodni doprinos.
Uz zahtjev vlasnik/investitor treba priložiti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju ponosi se nadležnom upravnom tijelu:

BJELOVARSKO – BILOGORSKA  ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO
I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
ODJSEK ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE
ISPOSTAVA U DARUVARU
Trg kralja Tomislava 1/IV DARUVAR
 
 

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  („Službeni glasnik Općine Đulova br. 6/VIII) sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati  04. ožujka 2013. s početkom u 18.00 sati
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici Općine Đulovac, Đurina 132.

Opširnije

Dan sjećanja na branitelje općine Đulovac

Točno prije 21 godinu najveća općina na području Bjelovarsko – bilogorske županije doživjela je svoj vrhunac u Domovinskom ratu. Oslobođenje općine Đulovac dogodilo se 15. prosinca 1991. godine. Tim povodom jučer su položeni vijenci i zapaljenje svijeće u znak sjećanja na poginule kod centralnog križa u Đulovcu. Dan sjećanja i dan branitelja općine Đulovac započeo je Svetom misom u crkvi Duha svetoga koju je predvodio župnik Ljubo Maljur. Za načelnika Dragu Hodaka, početak 90-ih godina simbolizira neka bolja vremena.

Druženje je nastavljeno u Hrvatskom domu uz vojnički grah koji su za sve goste pripremile Udruge proistekle iz Domovinskog rata. Prema riječima načelnika, prilika je to da se na dostojanstven način prisijeti žrtava. Sva ta zbivanja sada pripadaju prošlosti, a borilo se za budućnost. Tko ne zna svoju prošlost, ona mu se ponavlja. To je kod nas još uvijek teška tema, a ono što je sigurno je da ne postoji opravdanje za zločine, rekao je načelnik Hodak.

Načelnik se osvrnuo i na ulazak u Europsku uniju ističući kako su se branitelji  za takav oblik državnog uređenja i borili. Zapad je bio cilj, a želja je da svatko ima istu priliku. S tim se vjerojatno slažu i svi branitelji s područja općine Đulovac i branitelji koji su sudjelovali u oslobađanju općine, kao i brojni sumještani koji su se odazvali pozivu.

Rasprava oko općinskog proračuna

Kako se bliže lokalni izbori, tako rastu i tenzije među političkim oponentima – u slučaju Đulovca, vladajućeg HDZ-a na jednoj i oporbenog HSS-a na drugoj strani. Suprotstavljena mišljenja o većini tema sinoćnje sjednice Općinskoga vijeća, brojne replike, pa i povišeni tonovi mogli su se čuti i kod donošenja proračuna za 2013. godinu. Ipak, načelnik Drago Hodak je optimimističan, pa u općinskoj blagajni  očekuje i više nego prethodnih godina – 6 milijuna 862 tisuće kuna.

U idućoj godini najviše se novca očekuje iz državne blagajne, sveukupno 3 milijuna kuna.

Računa se i na više prihoda od poreza, milijun i 50 tisuća kuna, a val investicija trebao bi rezultirati i većim prihodima od poljoprivrednog zemljišta, te komunalnog doprinosa i legalizacije objekata, kaže Hodak.

Kada je riječ o trošenju proračunskog novca, novost su stipendije studentima za koje je u proračunu osigurano 100 tisuća kuna. U poduzetničke zone planira se uložiti 300 tisuća kuna kako bi se stvorili preduvjeti za tri velika projekta – paletiranje drva, bioenerganu i pokretanje proizvodnje u bivšoj drvnoj industriji Gaj. U ostvarenje ambicioznog plana sumnju su izrazili vijećnici oporbenog HSS-a. Darko Šmiderkal.

Protiv predloženog proračuna izjasnio se i Jakov Tunić, kako je sam za sebe rekao, vijećnik HDZ-a.

Politički zagrijana retorika je nastavljena, a sjednica je potrajala puna tri sata. Konačno, proračun za 2013. prihvaćen je s 10 glasova za, 3 suzdržana i tri protiv. Većinom glasova usvojen je i treći rebalans ovogodišnjeg proračuna, koji iznosi 6 milijuna 157 tisuća kuna i na razini je planiranog, kazao je Hodak, te izrazio zadovoljstvo ostvarenim. Između ostalog, usvojena je informacija o sklapanju ugovora o zakupu zemljišta u Malim Bastajima i prijenosu prava građenja, te je donesena odluka o prodaji čestice poduzeću BIOEL u svrhu izgradnje bioplinskog postrojenja. Za održavanje javne rasvjete prihvaćena je ponuda tvrtke Bioelektro Ivić iz Đulovca, a za zimsko i tekuće održavanje nerazvrstanih cesta Jaković prometa iz Velikih Bastaja. Odlučeno je i o prodaji općinskog poslovnog udjela u Radio Daruvaru. Na javnom je natječaju prihvaćena ponuda Tihomira Horvata, koji će za 6,5 posto osnivačkog udjela izbrojati 22 tisuće i 800 kuna.