Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Đulovac od 4. studenog 2023.o jednokratnoj pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac povodom božićnih blagdana ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.7/2023) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac dana 9. studenog 2023. upućuje

Javni poziv za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoći umirovljenicima s područja Općine Đulovac povodom božićnih blagdana

Dokumentacija za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć: