Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“ Ur.Broj:2103-8-07-22-07/1 od 30. prosinca 2022. nakon pribavljene suglasnosti Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA: 363-05-22-02/1, URBROJ:2103-8-01-22-01, od 26. prosinca 2022. („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 9/2022) ravnatelj Javne ustanove za obavljanje komunalne djelatnosti KOMUNAL ĐULOVAC raspisuje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto komunalni radnik

Natječaj je dostupan i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=138222401