Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII). Općinski načelnik Općine Đulovac objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m’ nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46 ), Evidencijski broj nabave:E-6-2/2016/BN

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica (modernizaciji cca 140 m’ nerazvrstane ceste N 1 Đulovac (ŽC3301) –Puklica (LC37134) od stacionaže 37 do stacionaže 46 ) , Evidencijski broj nabave:E-6-2/2016/BN

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a za radove (tzv. bagatelnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost, („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta.
Gospodarski subjekti kojima su upućeni Poziv za dostavom ponuda:
1. PRAJO BETON, Ul. Eriha Šlomovića 12, 33 000, Virovitica, e-mail: gradevinarstvo@prajobeton.hr

2. CESTE d.d., J. Jelačića 2, 43 000 Bjelovar; e-mail: g.markovic@ceste-bjelovar.hr

3. DARKOM d.o.o.J.Kozarca 19, 43 500 Daruvar e-mail: veljko.dzelajlija@darkom-daruvar.hr

Kod postupaka bagatelne nabave jednake ili veće od 70.000,00 kuna, istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda, naručitelj objavljuje poziv za dostavu ponuda na svojim internetskim stranicama. Poziv mora biti dostupan na internetskim stranicama najmanje 30 dana od dana njegove objave.

Poziv za dostavu ponuda sa uputama ponuditeljima objavljen je na internetskim stranicama općine Đulovac www.djulovac.hr dana 15.09.2016. godine
REDNI BROJ PREDMETA NABAVE U PLANU NABAVE: 6

Evidencijski broj nabave: E-6-2/2016/BN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: Procijenjena vrijednost nabave u ovom postupku javne iznosi 225.000,00 kn sa uključenim porezom na dodanu vrijednost (PDV-om).

Rok za dostavu ponuda je 30, rujan 2016. do 12.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti na linkovima:

1. Odluka o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica Evidencijski broj nabave:E-6-2/2016/BN

Icon
Odluka o početku radova-spojna cesta Puklica 140 m

2. Poziv za dostavu ponuda u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela nerazvrstane ceste za naselje Puklica Evidencijski broj nabave:E-6-2/2016/BN


3. Troškovnik za izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica, -PDF


4. Troškovnik za izvođenjem radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste za naselje Puklica, -EXCEL

Icon
Ponudbeni troškovnik-spojna cesta Puklica 140 m

5. Grafički prilozi-sheme/nacrti PDF

Icon
Grafički prilozi