Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za pružanjem komunalne usluge redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Đulovac za 2023. godinu., Klasa; 310-02/22-01/01; Urborj:2103-08-03-23-03 od 06.03.2023. u provedbi postupka jednostavne postupak jednostavne nabave Općina Đulovac utvrđuje elemente za izradu ponude te gospodarskom/im subjektu/ima upućuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Evidencijski broj nabave: 20-EMV-JN/2023

CPV: 31500000-1- Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

Rok za dostavu ponude: 13. ožujka 2023. godine, (ponedjeljak ) do 12:00 sati

Dokumentacija: