Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) sazivam 16. sjednicu VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac koja će se održati 23. rujna 2019. (ponedjeljak ) s početkom u 14:00 sati .

Sjednica će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma u Đulovcu.

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 15.sjednice Općinskog vijeća

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluga usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu“ 3/EVM JN/2019

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o prihvaćanju ponude za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom i administracijom za projekt izvođenje radova na izgradnji i opremanju Dječjeg vrtića Sunce u Đulovcu, Evidencijski broj nabave:4/EVM JN/2019

4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2019. godinu

5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Đulovac za 2018. godinu

6. Pitanja i prijedlozi

NAPOMENA: Poziv za sjednicu sa Dnevnim redom dostavljeni su općinskim vijećnicima poštom , a pripadajući materijalima dostavljeni su općinskim vijećnicima na njihove adrese elektroničke pošte, a dostupni su i na web stranici općine Đulovac: www.djulovac.hr Vijećnicima koji nisu dostavili adresu elektroničke pošte materijali će se na zahtjev dostaviti poštom ili iste mogu osobno podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac.

 

Icon
Poziv za 16. sjednicu OV općine Đulovac-radni materijali

 

Povećaj font
Kontrast