Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune) na prijedlog općinskog načelnika, sazivam vanrednu 26. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac zakazanu za dan

19. ožujka (petak) 2021. g. s početkom u 10.00 sati,

način održavanja — elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

2. Donošenje Statuta Općine Đulovac

3. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac

4. Donošenje Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

6. Usvajanje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za 2020. godinu

7. Usvajanje Izvješća o popisu imovine za 2020. godinu

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju VZO-a Općine Đulovac za 2020. godinu

9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja grobljima na području Općine Đulovac

10. Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Papuk Đulovac

11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

12. Razno:

– Donošenje Zaključka o zamolbi Josip Grgić, Veliki Bastaji za nadoknadu troškova bolničkom smještaja- od COVID 19

Obrazloženje:

— elektronska sjednica putem e-maila i telefona/mobitela uvjetovana je izvanrednom situacijom nastale pandemije virusa COVID19

Upute za rad sjednice putem

e-maila/mobitela:

Mole se vijećnice/ci, načelnik, zamjenik, pročelnik i voditelj zapisnika da u zakazano vrijeme početka elektronske sjednice (10:00 sati) sa svog e-maila /mobitela pošalju na e-mail Općine Đulovac opcina.djulovac@gmail.com odnosno na mobitel predsjednika Općinskog vijeća 091 605 53 92 odgovor „Prisutna/tan“.

Rad će se nastaviti putem istog e-maila/mobitela. Vijećnici neće dolaziti na sjednicu u Općinu Đulovac, izuzev predsjednika Vijeća.

1. Nakon utvrđivanja postojanja kvoruma, na e-mail/mobitel vijećnika poslat će se utvrđeni broj prisutnih vijećnika i pisana naznaka da li je netko odsutan.

2. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje dnevnog reda bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za prijedlog Dnevnog reda za 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac.

3. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice VII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac,

4. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Statuta Općine Đulovac

5. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Đulovac

6. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje Odluke o usvajanju Programa poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede za 2021. godinu

7. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Đulovac

8. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje Odluke o Usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Đulovac za 2020. godinu

9. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju VZO-a Općine Đulovac za 2020. godinu

10. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja grobljima na području Općine Đulovac

11. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Papuk Đulovac

12. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

13. Zatim će vijećnice/ci nadalje na navedeni e-mail/mobitel glasovati za usvajanje bez rasprave, s postojećim mogućnostima — napisat će Za ili Protiv ili Suzdržan/a za usvajanje Zaključka na zamolbu Josipa Grgića iz Velikih Bastaja

Na kraju, nakon pristiglih i utvrđenih rezultata glasovanja, napisat će se koje točke su usvojene odnosno nisu usvojene te da je sjednica dovršena u sati.

Za sve vrijeme trajanja online sjednice, vijećnice/ci mogu zvati na navedeni broj mobitela 091 605 53 92 kao i na telefon Općine Đulovac 043 382 028 radi pojašnjenja ispunjavanja obrasca odnosno načina glasovanja.