Pravilnikom o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/2016) propisano je da jedinice lokalne samouprave od vlasnika odnosno korisnika građevina treba pribaviti podatke o lokacijama na kojima se nalazi azbest i te podatke dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Zato Vas pozivamo da nam, ukoliko ste vlasnik ili korisnik građevine koja za krovni pokrov ima materijal koji sadrži azbest, najkasnije do 30. rujna 2017. godine dostavite ispunjeni obrazac koji se nalazi u privitku ovog dopisa ili ga preuzmete u Općini Đulovac.

Obrazac možete predati osobno ili poštom na adresu Općina Đulovac , Đurina 132, 43 532 Đulovac i poslati e-mailom na adresu: opcina.djulovac@gmail.com

Za moguća dodatna pitanja možete nazvati na tel: 043 382 028

Icon
Obrazac azbest