Jučerašnju koordinaciju gradonačelnika Daruvara s načelnicima općina: Dežanovac, Sirač, Končanica i Đulovac otvorio je načelnik Đulovca Drago Hodak iznoseći niz argumenata u prilog sanacije pruge njenom cijelom dužinom od Banove Jaruge, preko Sirača i Daruvara do Pčelića…
Prisutni su prihvatili zaključak koji je predložio saborski zastupnik Vedran Babić da se u što skorije vrijeme okupe gospodarstvenici u čiju sferu interesa ulazi ova dionica pruge kako bi iznijeli inpute, suočili argumente s ciljem da se željeznički, u odnosu na promet cestom, nametne i potvrdi kao ekonomski isplativiji i to u kategoriji teretnog prijevoza .

Na jučerašnjem je sastanku načelnik Policijske postaje Daruvar Dražen Joščak istaknuo da su kaznena djela u proteklom razdoblju u padu, problem su lažna predstavljanja i krađe po kućama, stanje u prometu je dosta dobro a po pitanju javnog reda i mira problemi su najizraženiji u centru grada.

Još je jedna tema otvorena na jučerašnjem skupu u Vukovju: sanacija Cerika . Glavnim projektom je predviđeno da Cerik može biti u funkciji do 2025. godine ali samo uz organizaciju selekcioniranja otpada. O kapacitetima Cerika i koracima koje treba poduzeti da bi naše odlagalište uspjelo odgovoriti potrebama dok se Doline ne stave u funkciju pomoćnica direktora za tehnička pitanja daruvarskog komunalnog poduzeća. To je priča o odlagalištu neopasnog otpada a što je s kazetom predviđenom za odlaganje azbesta.

Povećaj font
Kontrast