Projektom „Nabava i uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta za područje Općine Đulovac“ se želi postići kvalitetni, postojani i ekonomski učinkoviti sustav gospodarenja otpadom uz smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite
okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Ciljana skupina su mještani svih naselja Općine Đulovac.

Cilj projekta:
Povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Cerik. Boljim upravljanjem i organiziranjem sakupljanja određenih vrsta otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu dolazi do unapređenja kvaliteta usluge i smanjivanja troškova u sustavu gospodarenja otpada.

Rezultati projekta:
Nabavljeno mobilno reciklažno dvorište koje će dobiti na upravljanje komunalno poduzeće Darkom d.o.o. iz Daruvara.
Povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalištu komunalnog otpada Cerik.

Unapređenje kvaliteta usluge i smanjivanje troškova u sustavu gospodarenja otpada u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa za mještane svih naselja Općine Đulovac.

Više informacija o projektu možete preuzeti na linku ispod: