Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 23. kolovoza 2022. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode –suše na području grada Čazme. Daruvara, Garešnice i Grubišnog Polja te općina Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Sirač, Štefanje, Velika Trnovitica, Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac KLASA: 920-03/22-01/1, URBROJ: 2103-09-22-24 od 23. kolovoza 2022.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda-suša da prijave štetu u poljoprivredi Općinskom povjerenstvu Općine Đulovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.
Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na link koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Đulovac,  www.djulovac.hr.

Obrasci se mogu preuzeti i u pisarnici općinske uprave, radnim danom u uredovno radno vrijeme od 09.00 sati do 12.00 sati, na adresi:

Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac

Obrasci preuzeti u pisarnicama mogu se poslati putem emaila: opcina.djulovac@gmail.hr ili putem pošte na adresu:

U obrazac PN obvezno naznačiti matični identifikacijski broj OPG-*a (MIBPG ), vrstu kulture i površinu u Ha te procijenjenu štetu u %.

Prijave bez dostavljenog MIBPG neće biti moguće unijeti u Registar štete od prirodne nepogode
Općinsko povjerenstvo općine Đulovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, Đurina 132 Đulovac

Zakonski rok za dostavu prijave šteta je 8 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Sukladno članku 25. Zakona o ublażavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku 8 dana od dana donošenja ove Odluke zaprime prijave šteta od oštećenika na propisanom obrascu, te  u roku 15 dana od dana donošenja one Odluke unesu sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta.

U prilogu:

-Odluka o proglašenju prirodne nepogode-potres
-Obrazac PN