Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 15. lipnja 2023.. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode od poplave na području grada Bjelovara, Čazme i Grubišnog Polja te općina Đulovac, Kapela, Nova Rača, Šandrovac, Veliki Grđevac i Veliko Trojstvo, KLASA: 920-03/23-01/09, URBROJ: 2103-20-01-23-13 od 15. lipnja 2023.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od vremenskih nepogoda prekomjernih količina oborina koja je uzrokovala poplavu tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2023. te nanijela materijalnu štetu da štetu u poljoprivredi, građevinskim objektima i infrastrukturi prijave Općinskom povjerenstvu Općine Đulovac za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.
Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na link koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Đulovac www.djulovac.hr

Obrasci se mogu preuzeti i u pisarnici općinske uprave, radnim danom u uredovno radno vrijeme od 09.00 sati do 12.00 sati, na adresi: Općina Đulovac, Đurina 132, 43 532 Đulovac.