Na temelju članka 4. stavak 2. Programa sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području Općine Đulovac, klasa:320-01/22-01/1, urbroj:2103-8-03-22-03 od 19.03. 2022. i članka 65. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/2021) , općinski načelnik objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja junica i krava na području Općine Đulovac.

Javni poziv sa pripadajućim obrascima možete preuzeti u nastavku: