Temeljem točke V. Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, KLASA:320-01/22-15/1, URBROJ:2103/1-01-22-2 i članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21), župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje: