Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon) i članka 31. Odluke o postupku za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 4/XIII ), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac propisalo je

Obvezne upute OMS I

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

Obvezne upute OMS II

O obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Obvezne upute OMS III

O pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Obvezne upute OMS IV

O načinu glasovanja osoba sa tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto

Obrasci za postupak kandidiranja :
OMS-1

OMS-2

OMS-3

OMS-4

OMS-5

OMS-6

OMS-7

Poziv političkim strankama-prošireni sastav izbornog povjerenstva

Sve obrasce možete preuzeti na mrežnim stranicama općine Đulovac www.djulovac.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Odluku o raspisivanju izbora i postupku provođenja izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora možete preuzeti na linkovima:

Icon
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac
Icon
Odluka o postupku izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac
Icon
Obvezne upute i obrasci
Icon
OMS-11 Glasački listić
Icon
OMS-12 Zapisnik o radu biračkog odbora
Icon
OMS-13- Zapisnik o radi Izbornog povjerenstva