Općinsko izborno povjerenstvo Općine Đulovac objavljuje sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac :

1. VMO Batinjani

Kandidacijske liste
Zbirna lista

2. VMO Vukovje

Kandidacijske liste
Zbirna lista

3. VMO Maslenjača

Kandidacijske liste
Zbirna lista

4. VMO Bastaji

Kandidacijske liste
Zbirna lista

5. VMO Koreničani

Kandidacijske liste
Zbirna lista

6. VMO Miletinac

Kandidacijske liste
Zbirna lista

7. VMO Đulovac

Kandidacijske liste
Zbirna lista

8. VMO Babina Gora

Kandidacijske liste
Zbirna lista