Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama pozivamo zainteresiranu javnost da ispune Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a.

Anketni listić dostaviti u Općinu Đulovac osobno ili na e-mail adresu: opcina.djulovac@gmail.hr ili poštom Općina Đulovac , Đurina 1322 , 43 5432 Đulovac