Sukladno novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu nadležnost raspolaganja je ponovno vraćena jedinicama lokalne samouprave, koje moraju donijeti Programe raspolaganjem za svoje područje.
Sukladno tomu Općina Đulovac je i započela proceduru izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.
Zakon je odredio da se Programom može predvidjeti maksimalno do 25 posto ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje se nalazi na području Općine Đulovac, koje može biti prodano na temelju javnog natječaja, i to katastarske čestice, odnosno blokovi poljoprivrednog zemljišta veličine do 10 hektara površine.

Jedan kupac može na području Republike Hrvatske kupiti poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države maksimalno do 50 hektara.
Stoga smo uputili svim zainteresiranim poljoprivrednicima, budućim kupcima, da nam dostave popis čestica za kupnju kojih su zainteresirani, kako bi iste mogli staviti u Program raspolaganja. Nakon donošenja Programa, čestice koje ne budu pod dijelom prodaje, moći će se dati samo u zakup.

U zahtjevu, koji može pronaći na internetskim stranicama Općine i u Jedinstvenom upravnom odjelu, zainteresirani kupci trebaju popuniti katastarsku općinu i broj katastarske čestice, a po mogućnosti i ostale podatke tražene u zahtjevu, te ih dostaviti najkasnije do 30. travnja 2018.
Rok za donošenje programa je tri mjeseca, kada će biti dan na javni uvid u okviru kojega će se moći davati primjedbe i prijedlozi.

Nakon toga Programa se upućuje na mišljenje Županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. U međuvremenu za dio koji se odnosi na ekološku mrežu morat će se ishoditi suglasnost da Program raspolaganja nema utjecaj na nju. Nakon svega toga će Program biti valjan za raspolaganjem državnim zemljištem i temelj za raspisivanje javnih natječaja.

Tekst obavijesti i obrazac zahtjeva možete preuzeti na linkovima:

Icon
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem-obavijest
Icon
Obrazac zahtjeva-zemljište-pdf
Icon
Obrazac zahtjeva-zemljište