Odluka o objavi Obavijesti o prihvaćanju ponude o zaduženju za financijski kredit za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i izgradnje vodovodne mreže

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac

Odluka o postupku izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac

Odluka o provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana plana uređenja općine Đulovac

Objava Odluke o izboru kandidatkinja- žena za obavljanje poslova pružanja usluga i podrške osobama starije životne dobi- PROJEKT „Želim raditi, želim pomoći!“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda

Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju i proširenje vodoopsrkrbnog sustava općine Đulovac