Javni poziv nerazvrstana cesta N26 STARA KRIVAJA (L37135) – NOVA KRIVAJA (L37136)

JAVNI POZIV za iskaz interesa za kupnju zemljišta i/ili ulaganje u Poduzetničku zonu “Maslenjača“

Odluka o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac