Odluku o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja E-19-1-EVM/2018-JN

Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Đulovac kao Javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi 2018.