Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Vijeća srpske nacionalne manjine općine Đulovac

Zapisnik o otvaranju postupku usmenog javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac