Objava obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Objava obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o...

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 35. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta...

Obavijest o poništenju jednostavne nabave

Obavijest o poništenju jednostavne nabave

Na temelju članka 35. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.1/2017) , članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII - Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta...

Odluka o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama

Odluka o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 8. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/16), sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima...

Poziv i dnevni red za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv i dnevni red za 20. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik...

ODLUKA o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136) ev. br. nabave E-10-1/2017-BN

ODLUKA o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenjem radova na rekonstrukciji -izradi asfaltne presvlake nerazvrstane ceste N25 Đulovac (L40022) – Stara Krivaja (L37136) ev. br. nabave E-10-1/2017-BN

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o...

ODLUKA o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N23 Bastajski Brđani (L37128) – Mali Miletinac – granica općine za Dijakovac ev. br. nabave E-2.2.2./2017-BN

ODLUKA o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pružanje usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N23 Bastajski Brđani (L37128) – Mali Miletinac – granica općine za Dijakovac ev. br. nabave E-2.2.2./2017-BN

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o...

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N24 Veliki Bastaji (ŽC3301) – Škodinovac ev. br. nabave E-2.2.1./2017-BN

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluga izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste N24 Veliki Bastaji (ŽC3301) – Škodinovac ev. br. nabave E-2.2.1./2017-BN

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), 34. Pravilnika o...

Odluka o objavi obavijesti – mrtvačnica u Đulovcu

Odluka o objavi obavijesti – mrtvačnica u Đulovcu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII), članka 33....

Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na korištenje udrugama

Na temelju članka 3. Pravilniku o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Đulovac na korištenje udrugama („Službeni glasnik Općine Đulovac br.9/16), sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima...

Prijedlog proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Prijedlog proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 50.  Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), općinski načelnik Općine Đulovac  stavlja na...

Objava poziva za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Objava poziva za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik...

Poziv za 18. sjendnicu OV općine Đulovac

Poziv za 18. sjendnicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik...

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom

Agencija za poljoprivredno zemljište objavila je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Đulovac za k.č.br. 172 k.o. Vukovje Tekst obavjesti možete preuzeti na...

Poziv za 17. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv za 17. sjednicu VI. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik...

U Đulovcu 31.05. predavanje na temu ruralnog razvoja

U Đulovcu 31.05. predavanje na temu ruralnog razvoja

Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o u Općini Đulovac 31.5.2016 u održat će predavanje na temu ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Obzirom na njihovo iskustvo u dosadašnjem razdoblju provedbe programa ruralnog razvoja želja im je da sa...

Obavijest o prijavi šteta od elementarne nepogode

Obavijest o prijavi šteta od elementarne nepogode

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci župan Bjelovarsko-bilogorske županije o proglašenju elementarne nepogode (Klasa:...

Poziv za dostavu ponuda E-16-1/2016/BN

Poziv za dostavu ponuda E-16-1/2016/BN

OBAVIJEST O OBJAVI POZIVA ZA DOSTAVU U PONUDA Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na košnji groblja na području Općine Đulovac, Evidencijski broj nabave: E-16-1/2016/BN Sukladno članku 18. stavku 3....

Objava poziva za 16. sjednicu OV općine Đulovac

Objava poziva za 16. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11 , 144/12 i 19/13) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik...

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Đulovac

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br....

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Na temelju članka 100. stavak 4. točka 2. i članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) , članka 32. i 34. Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) ,članka...

Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude-nabava kamenog materijala

Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude-nabava kamenog materijala

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac za 2016. godinu . Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i...

Poziv za 14. sjednicu općinskog vijeća

Poziv za 14. sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br....

Obavijest malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ima

Obavijest malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima i OPG-ima

U Grubišnom Polju, dana 21. studenoga 2015., u organizaciji Poslovnog dnevnika, Grada Grubišnog Polja i Bjelovarsko bilogorske županije održat će se BESPLATNE edukacije za male i srednje poduzetnike, obrtnike i OPG-e. Pozivam Vas u ime Poslovnog dnevnika da svojim...

Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2016.-2018.

Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2016.-2018.

Sukladno Zakonu o proračunu ( Narodne Novine 87/08, 136/12 i 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac objavljuje Upute za izradu proračuna Općine Đulovac za razdoblje 2016.-2018. Upute sa prilozima mogu se preuzeti na poveznici: -Upute za izradu proračuna...

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave

Odluka o poništenju postupka bagatelne nabave

Na temelju članka 100. stavak 4. točka 2. i članka 101. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) , članka 32. i 33.Pravilnika o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednost(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/XIII) ,članka...

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br....

Poziv za dostavu ponuda za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda

Poziv za dostavu ponuda za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za izvođenjem radova na izradi projektne dokumentacije potrebne za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Cjepidlake“ za financiranje iz EU Kohezijskog fonda, te...

Poziv za 12. sjednicu općinskog vijeća

Poziv za 12. sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br....

Proslavljena mlada misa domaćeg svećenika vlč. Roka Ivanovića

Proslavljena mlada misa domaćeg svećenika vlč. Roka Ivanovića

[av_textblock size='' font_color='' color=''] U nedjelju 12. srpnja 2015. u Đulovcu, u crkvi Duha Svetoga proslavljena mlada misa domaćeg svećenika vlč. Roka Ivanović iz Puklice pod mladomisnikovim geslom “Tebe ću slaviti među narodima”. Galerija fotografija:...

Natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika/cu u Hrvatskoj

Natječaj za najboljeg mladog poljoprivrednika/cu u Hrvatskoj

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir ambasadorica je Europske pučke stranke (EPP) za projekt izbora najboljeg mladog poljoprivrednika/ce u Hrvatskoj te je organizirala natječaj koji je otvoren od 12. lipnja – 12. srpnja 2015. godine....

Objava poziva za dostavu ponuda

Na temelju članka  48.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),  članka 50. Statuta Općine Đulovac («Službeni glasnik Općine Đulovac« broj...

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisalo je javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.Tekst javnog poziva i vodič "Kako do bespovratnih sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće " možete preuzeti na linkovima:1. Javni...

Poziv za 11. sjednicu općinskog vijeća općine Đulovac

Poziv za 11. sjednicu općinskog vijeća općine Đulovac

Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  („Službeni glasnik Općine Đulovac br....

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

 Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  („Službeni glasnik Općine Đulovac br....

Pravo na pristup informacijama

 Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem...

Javni natječaj za redovito održavanje nerazvrstanih prometnica

  Općina Đulovac raspisala je Javni natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih nerazvrstanih  javnih prometnih  površina na području Općine Đulovac temeljem pisanog ugovora za  razdoblje od dvije...

Sprječavanje sukoba interesa-objava

Sprječavanje sukoba interesa-objava

Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Općina Đulovac. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima...

Obavijest o objavi poziva za dostavu ponude

Naručitelj OPĆINA ĐULOVAC pokrenuo je postupak javne nabave bagatelne vrijednosti za nabavom kamenog materijala za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Đulovac. Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju...