Javni natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Javni natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac...

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv za 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 78. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik...

Odluke Stožera CZ RH

Odluke Stožera CZ RH

U privitku možete preuzeti sljedeće odluke CZ RH: 1. Odluku o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske 2. Odluku o izmjeni Odluke o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili...

Odluke Stožera CZ RH na dan 29.9.2021.

Odluke Stožera CZ RH na dan 29.9.2021.

Dana 29.9.2021. godine Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je sljedeće odluke: 1. Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni...

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – suše

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – suše

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 21. srpnja 2021. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode –suše na području grada Grubišno Polje te općina Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Velika Pisanica , Veliki Grđevac i Zrinski Topolovac KLASA:...

2. sjednica VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac – poziv

2. sjednica VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac – poziv

Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 56. i 57.  Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  (“Službeni...

Održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Đulovac

Održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Đulovac

Dana 4. lipnja 2021. u prostorijama Hrvatskog doma u Đulovcu održana je 1. konstituirajuća sjednica VIII. saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac. Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je NIKOLA JAKOVIĆ iz Malih Bastaja 19a sa kandidacijske liste : DAMIR BAJS...

Poziv za konstituirajuću sjednicu OV

Poziv za konstituirajuću sjednicu OV

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/2012, 121/2016, 98/2019, 42/2020 i 144/2020) i članka 43. stavak 4. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac“ br. 2/2021), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela...

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM,AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“

Odluka objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade projektne dokumentacije: „SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR S MINI HIDROCENTRALOM,AKUMULACIJSKIM JEZEROM I NAPOJNIM CJEVOVODOM“

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine...

Dopuna dnevnog reda za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Dopuna dnevnog reda za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 29. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br 6/VIII , 10/2017- I. izmjene i dopune , 2/2018-II.-izmjene i dopune i 9/2018-III. Izmjene i dopune), općinski načelnik Općine Đulovac predsjedniku Općinskog vijeća...

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br...

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu Maslenjača

Odluka o objavi Obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanjem usluge izrade glavnog projekta i projektno tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za proširenje prometne infrastrukture za Poduzetničku zonu Maslenjača

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 ,19/13, 137/15 i 123/19), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine...

Nove odluke Stožera CZ RH

Nove odluke Stožera CZ RH

U privitku su 4 odluke Stožera CZ RH: 1. Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja 2. Odluka o izmjeni...

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac...

Poziv na 26. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv na 26. sjednicu VII. Saziva Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br...

Javni poziv za dodjelu sredstva “Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevoza na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19”

Javni poziv za dodjelu sredstva “Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevoza na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19”

Temeljem točke VI. Programa potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID – 19 („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 1/2021) , Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac objavljuje Javni poziv za dodjelu...

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 25. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br...

Poziv za 24. sjednicu OV općine Đulovac

Poziv za 24. sjednicu OV općine Đulovac

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br...

Poziv za 23. sjednicu OV općine Đulovac

Poziv za 23. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine...

Obavijest INA – Industrije nafte d.d.

Obavijest INA – Industrije nafte d.d.

INA - Industrije nafte d.d. provodit će seizmička mjerenja u svrhu istraživanja rezerve nafte i plina na poljoprivrednom i šumskom području općina: Đulovac, Suhopolje i Veliki Grđevac, te gradova Virovitica i Grubišno Polje. Seizmička mjerenja izvode se u okviru...

Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br...

Popis važnih Odluka Stožera Civilne zaštite RH

Popis važnih Odluka Stožera Civilne zaštite RH

U nastavku možete pročitati ili preuzeti popis važnih odluka Stožera Civilne zaštite RH koje su donesene u proteklih nekoliko dana: Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (14. listopada 2020.) Odluka o...

Obavijest korisnicima pomoći drva za ogrijev

Obavijest korisnicima pomoći drva za ogrijev

Obzirom na trenutno stanje po pitanju korona virusa COVID-19 molimo korisnike zajamčene minimalne naknade kojima je odobrena pomoć za drva da dostave podatke za uplatu: • žiro račun ili • tekući račun na e-mail općine Đulovac: opcina.djulovac@gmail.com ili na brojeve...

Uputa za izradu proračuna za period 2021. do 2023. godine

Uputa za izradu proračuna za period 2021. do 2023. godine

Na temelju članka 27. Zakona o proračunu (NN br. 87/08,136/12, 15/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Đulovac je izradio Upute za izradu proračuna Općine Đulovac i proračunskih korisnika Općine Đulovac za razdoblje 2021. – 2023. Prema proračunskom kalendaru,...

Nova odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Nova odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjeni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije "Barovi". Navedenom Odlukom rok primjene se produžuje do 7. listopada 2020. [wpdm_package id=24628...

Nove Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Nove Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio Odluku o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije Navedenom Odlukom ukida se, na prijedlog Stožera Splitsko-dalmatinske županije, obustava rada teretana, fitness...

Nove Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Nove Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Na prijedlog stožera civilne zaštite Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske, Međimurske i Zadarske županije, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske danas je donio 4 Odluke: Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije Odluku...

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv na 21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni glasnik Općine Đulovac“ br...

Odluka o sufinanciranju radnih bilježnica i školskog pribora

Odluka o sufinanciranju radnih bilježnica i školskog pribora

Općinski načelnik donio je odluku o sufinanciranju troškova kupnje radnih bilježnica i pripadajućeg školskog pribora za školsku godinu 2020./2021. u iznosu 150,00 kn. Pravo na sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica i pripadajućeg školskog pribora imaju svi...

Natječaj za prijem radnika na određeno vrijeme-javni radovi

Natječaj za prijem radnika na određeno vrijeme-javni radovi

Općina Đulovac raspisala je natječaj za prijem radnika na određeno vrijeme (javni radovi na revitalizaciji javnih površina na području općine Đulovac). Natječj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na linku:...

Popis poljoprivrede 2020.

Popis poljoprivrede 2020.

Popis poljoprivrede će se provoditi u terminu od 14. rujna do 14. listopada. Poradi nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za Popis poljoprivrede rok za prijavu produžuje se od 18.06.-24.06. Prikupljanje podataka za poljoprivredna gospodarstva obavit će se s pomoću...

Poziv na 20. sjednicu OV općine Đulovac

Poziv na 20. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 56. i 57.  Poslovnika Općinskog vijeća  Općine Đulovac  (“Službeni glasnik Općine Đulovac“...

Odluke Stožera CZ RH na dan 24.travnja 2020.

Odluke Stožera CZ RH na dan 24.travnja 2020.

  Odluka o radnom vremenu i načinu rada djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja...