Općina Đulovac sufinancira troškove pogreba u 2024. godini

Općina Đulovac sufinancira troškove pogreba u 2024. godini

Na temelju članka 29. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Đulovac , („Službeni glasni Općine Đulovac br. 2/2023 i 8/2023-I. izmjene i dopune ) općinski načelnik Općine Đulovac dana 18. siječnja 2024. upućuje JAVNI POZIV za podnošenjem zahtjeva o ostvarivanju...

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Poziv za 18. sjednicu OV općine Đulovac

Poziv za 18. sjednicu OV općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Informacija o isplati JNP korisinicima mirovine

Informacija o isplati JNP korisinicima mirovine

Obavještavamo vas da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. rujna 2023., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog...

Edukacija građana-civilna zaštita

Edukacija građana-civilna zaštita

Dana 09. kolovoza potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova gosp. Davor Božinović donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite (KLASA: 240-08/23-01/4, URBROJ: 511-01-315-23-23). Cilj edukacije građana je educiranje o...

Odluke općinskog načelnika

Odluke općinskog načelnika

Na temelju odredbe članka 28. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac“ broj:5/2022 i 8/2022-izmjene i dopune ), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac broj 2/2021) općinski načelnik Općine...

Poziv za 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv za 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Informiranje građana i turista

Informiranje građana i turista

Službe civilne zaštite Bjelovar Vam, u namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, u privitku šalje informativni letak na hrvatskom i engleskom jeziku „ODGOVORNO LJETOVANJE“....

Natječaj za radno mjesto komunalni radnik

Natječaj za radno mjesto komunalni radnik

Na temelju članka 16. Statuta Javne ustanove za obavljanje komunalnih djelatnosti „KOMUNAL ĐULOVAC“ Ur.Broj:2103-8-07-22-07/1 od 30. prosinca 2022. nakon pribavljene suglasnosti Općinskog vijeća Općine Đulovac, KLASA: 363-05-22-02/1, URBROJ:2103-8-01-22-01, od 26....

Poziv za 16. sjednicu općinskog vijeća

Poziv za 16. sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84.Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Obavijest korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta

Obavijest korisnicima državnog poljoprivrednog zemljišta

Poštovani poljoprivrednici Dana   15. travnja 2023. godine stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe  poljoprivrednog zemljišta  zemljišta. objavljen  Narodnim novinama" ( 41/23) Ministarstvo poljoprivrede  dostavilo je 19.04....

Poziv za dostavu ponuda-održavanje javne rasvjete

Poziv za dostavu ponuda-održavanje javne rasvjete

Na temelju odredbe članka 8. i 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Đulovac “ broj 5/2022 i 9/2022-izmjene i dopune), točke 6. Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za pružanjem komunalne usluge redovnog i...

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 14. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode olujni i orkanski vjetar na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini

Temeljem točke V. Programa dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda na području Bjelovarsko-bilogorske županije u 2022. godini, KLASA:320-01/22-15/1, URBROJ:2103/1-01-22-2 i članka 56....

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Bespovratna sredstva malim poljoprivrednim gospodarstvima

Bespovratna sredstva malim poljoprivrednim gospodarstvima

LAG „Bilogora-Papuk“ ponovno dodjeljuje bespovratna sredstva malim poljoprivrednim gospodarstvima i to kroz novi natječaj objavljen na mrežnim stranicama LAG-a. Poljoprivredna gospodarstva mogu ostvariti potporu u iznosu od 112.734,00 HRK (15.000 EUR) koliko ujedno...

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Đulovac

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Đulovac

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 , 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 65. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac...

Prijam u službu na određeno vrijeme – oglas

Prijam u službu na određeno vrijeme – oglas

Na temelju članka 29. vezano uz članka 19. i članka 28. st. 1. točke 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine...

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac

Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Đulovac

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 , 121/16,98/19, 42/20, 44/20 i 37/21 dalje: Zakon) i članka 31. Odluke o postupku za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac...

Poziv na 11. redovnu sjednicu OV Općine Đulovac

Poziv na 11. redovnu sjednicu OV Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Anketni upitnik za kupnju POS stana

Anketni upitnik za kupnju POS stana

Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama pozivamo zainteresiranu javnost da ispune Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a. Anketni listić...

Obavijest o dostupnim zajmovima i jamstvima za poljoprivrednike

Obavijest o dostupnim zajmovima i jamstvima za poljoprivrednike

Pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade RH, ovim putem predstavljamo i dostupne zajmove i jamstva za hrvatske poljoprivrednike s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja...

Javni poziv za prijavu štete u poljoprivredi (suša)

Javni poziv za prijavu štete u poljoprivredi (suša)

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije je dana 23. kolovoza 2022. donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode –suše na području grada Čazme. Daruvara, Garešnice i Grubišnog Polja te općina Berek, Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača,...

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 10. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Đulovac

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 123/17, 98/19 i 144/20) ,članka 78. i 84. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Đulovac (“Službeni...