Sukladno novonastaloj situaciji vezanu uz širenje korona virusa COVID-19 te odgovornosti prema radu i osobnoj sigurnosti obavještavamo Vas da se od   18. ožujka 2020. godine pa do daljnjeg sva komunikacija sa Općinom Đulovac obavlja  elektroničkim, odnosno telefonskim putem na objavljene adrese i brojeve telefona, sukladno tome.

 

UPUĆUJU SE GRAĐANI DA SE OPĆINI ĐULOVAC OBRAĆAJU ELEKTRONIČKIM, ODNOSNO TELEFONSKIM PUTEM NA OBJAVLJENE ADRESE I BROJEVE TELEFONA:

Centrala:  tel: 043 382 028, fax: 043 382 027, e-mail: opcina.djulovac@gmail.com

Općinski načelnik: mobitel: 091 344 0007 , e-mail: hodakdrago@gmail.com

Zamjenik općinskog načelnika: mobitel: 091 342 5774

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela: telefon: 043 633 309, mobitel: 091 342 5773, u slučaju rada od kuće: telefon: 035 378 018

e-mail: jkastmil@gmail.com

Komunalni redar: telefon:043 382 028, mobitel: 091 605 1108, e-mail: opcina.djulovac@gmail.com

Računovodstvo: telefon: 043 382 028,  mobitel: 091 342 5772, e-mail: josipsilaric@gmail.com

Domar: telefon: 043 382 028,  mobitel:091 605 5358,  e-mail: opcina.djulovac@gmail.com