Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) ) i članka 31. Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/XII, 4/XIII – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Stauta Općine Đulovac i 2/1018 – Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) Općinsko vijeće Općine Đulovac objavljuje pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Đulovac obuhvaća:
• Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac
broj 05/04)
• Odluku o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 3/VIII)
• Odluku o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 1/XI)
• Odluku o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 6/XII)
• Odluku o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Đulovac
(Službeni glasnik Općine Đulovac broj 5/19)
IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Đulovac zamjenjeni su svi kartografski prikazi iz Prostornog plana uređenja Općine Đulovac, slijedom čega je Pročišćeni Grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Đulovac sadržan u elaboratu „IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Đulovac“ kojega je izradio Arhitektonski atelier deset d.o.o. iz Zagreba. Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Đulovac objavit će se u
„Službenom glasniku općine Đulovac“.

Icon
IV. izmjene i dopune PPUO Đulovac
Icon
Odluka o IV. izmjenama i dopunama odluke o donošenju PPUO Đulovac
Icon
Pročišćeni tekst PPUO Đulovac
Povećaj font
Kontrast