Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 50.  Statuta Općine Đulovac (Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII i 4/XIII-Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), općinski načelnik Općine Đulovac  stavlja na uvid vijećnicima Općine Đulovac i građanima Općine Đulovac Prijedlog proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu, a radi uvida javnosti i svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava Općine Đulovac.
Prijedlog Proračuna Općine Đulovac za 2017.  godinu  sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Icon
PRORAČUN 2017. I PROJEKCIJE 2018.-2019.

Sve prijedloge, primjedbe i pitanja vezana uz Prijedlog proračuna Općine Đulovac za 2017. godinu mogu se dostaviti do 02. prosinca 2016. godine na slijedeći način:

– poštom – na adresu Općina Đulovac, Đurina 132
– putem faxa na broj 043-382-028
– putem elektroničke pošte: opcina.djulovac@gmail.com
– putem telefona na broj 043-328-028
– osobnim kontaktom u uredu općinskog načelnika i Jedinstvenom upravnom odjelu